Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

16,5°C 17,2°C Wind from WSWWSW@50,0 km/h - 1014,3hPa +1,3hPa 3,9ft 20km

16,1°C 16,3°C Wind from WW@40,7 km/h - 1015,1hPa +0,9hPa 5,2ft 20km

15,1°C - Wind from WSWWSW@38,9 km/h - 1009,6hPa +1,6hPa 6,6ft 20km

14,6°C - Wind from SWSW@38,9 km/h - 1009,0hPa +1,6hPa 4,6ft 9km

13,2°C - Wind from WW@27,7 km/h - 994,9hPa +1,9hPa 6,2ft 20km

13,1°C - Wind from WSWWSW@25,9 km/h - -hPa - 5,9ft -

14,4°C - Wind from WSWWSW@18,4 km/h - 991,8hPa +1,6hPa 6,2ft 4km

-°C - Wind from SWSW@16,6 km/h - 992,0hPa +1,5hPa - 20km

16,2°C 17,2°C Wind from WW@38,9 km/h - 1014,9hPa +0,8hPa 7,5ft -

12,8°C - Wind from WSWWSW@37,1 km/h - 998,0hPa +1,7hPa - -

12,0°C - Wind from WW@24,1 km/h - 992,7hPa - 5,9ft -

15,0°C 16,3°C Wind from WNWWNW@37,1 km/h - 1015,0hPa +0,0hPa - -

11,2°C 14,4°C Wind from WNWWNW@37,1 km/h - 1006,8hPa +0,7hPa 11,2ft -

11,5°C 13,8°C Wind from NNWNNW@29,5 km/h - 1001,2hPa +1,8hPa 10,2ft -

No recent reports. Greenwich Lightship at 08:00: Air:. 16,5°C, Water: 17,2°C, Wind: WSW@50,0km/h, Baro: 1014,3hPa (+1,3), Waves: 3,9ft Channel Lightship at 08:00: Air:. 16,1°C, Water: 16,3°C, Wind: W@40,7km/h, Baro: 1015,1hPa (+0,9), Waves: 5,2ft No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 15,1°C, Wind: WSW@38,9km/h, Baro: 1009,6hPa (+1,6), Waves: 6,6ft Clipper AWS at 08:00: Air:. 14,6°C, Wind: SW@38,9km/h, Baro: 1009,0hPa (+1,6), Waves: 4,6ft Beryl A AWS at 08:00: Air:. 13,2°C, Wind: W@27,7km/h, Baro: 994,9hPa (+1,9), Waves: 6,2ft Brent 'A' AWS at 08:00: Air:. 13,1°C, Wind: WSW@25,9km/h, Waves: 5,9ft No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 14,4°C, Wind: WSW@18,4km/h, Baro: 991,8hPa (+1,6), Waves: 6,2ft North Sea at 08:00: Wind: SW@16,6km/h, Baro: 992,0hPa (+1,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 08:00: Air:. 16,2°C, Water: 17,2°C, Wind: W@38,9km/h, Baro: 1014,9hPa (+0,8), Waves: 7,5ft North Sea at 08:00: Air:. 12,8°C, Wind: WSW@37,1km/h, Baro: 998,0hPa (+1,7), No recent reports. K7 Buoy at 08:00: Air:. 12,0°C, Wind: W@24,1km/h, Baro: 992,7hPa, Waves: 5,9ft No recent reports. K2 Buoy at 08:00: Air:. 15,0°C, Water: 16,3°C, Wind: WNW@37,1km/h, Baro: 1015,0hPa (+0,0), K4 Buoy at 08:00: Air:. 11,2°C, Water: 14,4°C, Wind: WNW@37,1km/h, Baro: 1006,8hPa (+0,7), Waves: 11,2ft K5 Buoy at 08:00: Air:. 11,5°C, Water: 13,8°C, Wind: NNW@29,5km/h, Baro: 1001,2hPa (+1,8), Waves: 10,2ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304Sandettie LightshipNo recent reports.
62305 Greenwich Lightship 08:00 16,5 17,2 WSW Wind from WSW 50,0 1014,3 +1,3 3,9 20
62103 Channel Lightship 08:00 16,1 16,3 W Wind from W 40,7 1015,1 +0,9 5,2 20
62164Anasuria AWSNo recent reports.
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 08:00 15,1 - WSW Wind from WSW 38,9 1009,6 +1,6 6,6 20
62144 Clipper AWS 08:00 14,6 - SW Wind from SW 38,9 1009,0 +1,6 4,6 9
63110 Beryl A AWS 08:00 13,2 - W Wind from W 27,7 994,9 +1,9 6,2 20
63113 Brent "A" AWS 08:00 13,1 - WSW Wind from WSW 25,9 - - 5,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 08:00 14,4 - WSW Wind from WSW 18,4 991,8 +1,6 6,2 4
63117 North Sea 08:00 - - SW Wind from SW 16,6 992,0 +1,5 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 08:00 16,2 17,2 W Wind from W 38,9 1014,9 +0,8 7,5 -
62114 North Sea 08:00 12,8 - WSW Wind from WSW 37,1 998,0 +1,7 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 08:00 12,0 - W Wind from W 24,1 992,7 - 5,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 08:00 15,0 16,3 WNW Wind from WNW 37,1 1015,0 +0,0 - -
62105 K4 Buoy 08:00 11,2 14,4 WNW Wind from WNW 37,1 1006,8 +0,7 11,2 -
64045 K5 Buoy 08:00 11,5 13,8 NNW Wind from NNW 29,5 1001,2 +1,8 10,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
consoleWD

Weercomputer
Raspberry

Webleverancier
Stef van Bakel koeltechniek

Davis VP2

consoleWD

Raspberry

Stef van Bakel koeltechniek