Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

-°C 16,0°C Wind from SWSW@42,5 km/h - 1018,5hPa -0,3hPa 1,3ft 2km

16,0°C 16,0°C Wind from SWSW@37,1 km/h - 1020,1hPa +0,7hPa 3,0ft 4km

15,2°C 15,3°C Wind from SWSW@46,4 km/h - 1019,9hPa -0,7hPa 7,5ft 4km

12,5°C - Wind from SS@20,5 km/h - 1008,7hPa -1,7hPa - 4km

9,9°C - Wind from SSWSSW@35,3 km/h - 1005,1hPa +0,6hPa - 9km

14,5°C - Wind from SWSW@31,7 km/h - 1016,2hPa -0,2hPa 3,3ft 4km

13,5°C - Wind from SWSW@25,9 km/h - 1015,3hPa -0,4hPa 2,3ft 20km

10,2°C - Wind from SSWSSW@18,4 km/h - 1007,0hPa +0,0hPa 8,5ft 9km

11,3°C - Wind from SSWSSW@31,7 km/h - -hPa - 13,5ft -

10,9°C - Wind from SSWSSW@35,3 km/h - 1005,4hPa +0,8hPa 13,8ft 9km

10,7°C - Wind from SSWSSW@29,5 km/h - 1004,2hPa +0,5hPa 13,1ft 9km

-°C - Wind from SSWSSW@31,7 km/h - 1004,8hPa +0,8hPa - 9km

14,4°C 13,7°C Wind from SWSW@44,6 km/h - 1017,9hPa -0,4hPa 9,5ft 4km

11,7°C - Wind from SSWSSW@24,1 km/h - 1007,0hPa -1,4hPa - -

10,9°C 10,5°C Wind from SSWSSW@18,4 km/h - 1000,3hPa - 12,1ft -

-°C 12,2°C Wind from SWSW@35,3 km/h - -hPa +0,8hPa 23,3ft -

10,7°C 11,1°C Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 995,0hPa -1,2hPa 17,7ft -

Sandettie Lightship at 08:00: Water: 16,0°C, Wind: SW@42,5km/h, Baro: 1018,5hPa (-0,3), Waves: 1,3ft Greenwich Lightship at 08:00: Air:. 16,0°C, Water: 16,0°C, Wind: SW@37,1km/h, Baro: 1020,1hPa (+0,7), Waves: 3,0ft Channel Lightship at 08:00: Air:. 15,2°C, Water: 15,3°C, Wind: SW@46,4km/h, Baro: 1019,9hPa (-0,7), Waves: 7,5ft Anasuria AWS at 08:00: Air:. 12,5°C, Wind: S@20,5km/h, Baro: 1008,7hPa (-1,7), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 14,5°C, Wind: SW@31,7km/h, Baro: 1016,2hPa (-0,2), Waves: 3,3ft Clipper AWS at 08:00: Air:. 13,5°C, Wind: SW@25,9km/h, Baro: 1015,3hPa (-0,4), Waves: 2,3ft Beryl A AWS at 08:00: Air:. 10,2°C, Wind: SSW@18,4km/h, Baro: 1007,0hPa (+0,0), Waves: 8,5ft Brent North Sea at 08:00: Air:. 10,9°C, Wind: SSW@35,3km/h, Baro: 1005,4hPa (+0,8), Waves: 13,8ft North Sea at 08:00: Air:. 10,7°C, Wind: SSW@29,5km/h, Baro: 1004,2hPa (+0,5), Waves: 13,1ft North Sea at 08:00: Wind: SSW@31,7km/h, Baro: 1004,8hPa (+0,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 08:00: Air:. 14,4°C, Water: 13,7°C, Wind: SW@44,6km/h, Baro: 1017,9hPa (-0,4), Waves: 9,5ft North Sea at 08:00: Air:. 11,7°C, Wind: SSW@24,1km/h, Baro: 1007,0hPa (-1,4), No recent reports. K7 Buoy at 08:00: Air:. 10,9°C, Water: 10,5°C, Wind: SSW@18,4km/h, Baro: 1000,3hPa, Waves: 12,1ft No recent reports. No recent reports. K4 Buoy at 08:00: Water: 12,2°C, Wind: SW@35,3km/h, Waves: 23,3ft K5 Buoy at 08:00: Air:. 10,7°C, Water: 11,1°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 995,0hPa (-1,2), Waves: 17,7ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 08:00 - 16,0 SW Wind from SW 42,5 1018,5 -0,3 1,3 2
62305 Greenwich Lightship 08:00 16,0 16,0 SW Wind from SW 37,1 1020,1 +0,7 3,0 4
62103 Channel Lightship 08:00 15,2 15,3 SW Wind from SW 46,4 1019,9 -0,7 7,5 4
62164 Anasuria AWS 08:00 12,5 - S Wind from S 20,5 1008,7 -1,7 - 4
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 08:00 9,9 - SSW Wind from SSW 35,3 1005,1 +0,6 - 9
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 08:00 14,5 - SW Wind from SW 31,7 1016,2 -0,2 3,3 4
62144 Clipper AWS 08:00 13,5 - SW Wind from SW 25,9 1015,3 -0,4 2,3 20
63110 Beryl A AWS 08:00 10,2 - SSW Wind from SSW 18,4 1007,0 +0,0 8,5 9
63113 Brent "A" AWS 08:00 11,3 - SSW Wind from SSW 31,7 - - 13,5 -
63104 North Sea 08:00 10,9 - SSW Wind from SSW 35,3 1005,4 +0,8 13,8 9
63112 North Sea 08:00 10,7 - SSW Wind from SSW 29,5 1004,2 +0,5 13,1 9
63117 North Sea 08:00 - - SSW Wind from SSW 31,7 1004,8 +0,8 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 08:00 14,4 13,7 SW Wind from SW 44,6 1017,9 -0,4 9,5 4
62114 North Sea 08:00 11,7 - SSW Wind from SSW 24,1 1007,0 -1,4 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 08:00 10,9 10,5 SSW Wind from SSW 18,4 1000,3 - 12,1 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105 K4 Buoy 08:00 - 12,2 SW Wind from SW 35,3 - +0,8 23,3 -
64045 K5 Buoy 08:00 10,7 11,1 SSW Wind from SSW 33,5 995,0 -1,2 17,7 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

WeatherlinkIP

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
consoleWD

Weercomputer
Raspberry

Gesponsord door
Stef van Bakel koeltechniek

Davis VP2

consoleWD

Raspberry

Stef van Bakel koeltechniek