Wie is Online

U kunt de tabel sorteren op de waarden in de kolommen door te klikken op de kolomnaam

Online voor wie ip since last click page active
00:46crawl-you3.226.72.0 22:49 10-05-2021 23:36 ?p=whoIsOnline&lang=nl
j
00:00guest23.100.232.0 23:28 10-05-2021 23:28
j
00:00hbot185.191.171.0 23:24 10-05-2021 23:24 ?lang=nl&p=trends
j
---bot.207.46.13.0 - 10-05-2021 23:14
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 23:14 ?lang=nl&p=metarDisplay
n
---bot.207.46.13.0 - 10-05-2021 23:07 ?p=wsStartPage
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 22:44 ?lang=nl&p=whoIsOnline
n
---googlebot66.249.70.0 - 10-05-2021 21:39
n
---bot.144.91.125.0 - 10-05-2021 21:29 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/wxwugraphs/inc/i
nc/inc/
n
---guest18.229.73.0 - 10-05-2021 17:45
n
---bot.2a01:4f8:161:8061::2...0 - 10-05-2021 17:42 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/wxwugraphs/inc/i
nc/inc/
n
---guest2406:da14:280:d00:f873:e8fc:5c51:56e8...0 - 10-05-2021 16:42
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 15:07 ?lang=nl&p=wsAbout
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 14:16 ?lang=nl&p=astronomy
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 13:55 ?lang=nl&p=wsPrecipRadar
n
---googlebot66.249.75.0 - 10-05-2021 11:33 ?p=wsStartPage
n
---bot.207.46.13.0 - 10-05-2021 11:25
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 10:33 ?lang=nl&p=metarDisplay
n
---bot.162.210.196.0 - 10-05-2021 10:23 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/inc/wxwugraphs/i
nc/inc/
n
---guest40.77.167.0 - 10-05-2021 09:55 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
nl
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 07:55
n
---bot.2607:5300:60:1b3b::1...0 - 10-05-2021 07:53 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/inc/wxwugraphs/i
nc/inc/
n
---guest92.118.160.0 - 10-05-2021 06:50
n
---bot.2a01:4f8:200:54aa::2...0 - 10-05-2021 06:16 ?p=31&lang=nl/
n
---bot.2a01:4f8:191:8463::2...0 - 10-05-2021 03:25 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/wxwug
raphs/
n
---bot.192.99.7.0 - 10-05-2021 03:11 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/wxwug
raphs/
n
---lbot114.119.134.0 - 10-05-2021 02:57 ?pcSite=Y
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 02:38 ?lang=nl&p=04
n
---hbot185.191.171.0 - 10-05-2021 00:55 ?lang=nl&p=wrnPrintWarni
ngs
n
---bot.2001:41d0:1004:60b::...0 - 10-05-2021 00:13 /inc/wxwugraphs/ewn/inc/
inc/ewn/ewn/inc/wxwugrap
hs/wxwugraphs/WUG-tabsy.
php?lang=nl
n
---bot.37.57.218.0 - 09-05-2021 23:46 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/ewn/w
xwugraphs/WUG-tabsd.php?
lang=nl/
n
---hbot185.191.171.0 - 09-05-2021 23:05 ?lang=nl&p=hwaFullPage
n
---hbot185.191.171.0 - 09-05-2021 22:59 ?lang=nl&p=wsPrecipRadar
No
n
---bot.2a01:4f8:200:814b::2...0 - 09-05-2021 21:15 /inc/wxwugraphs/ewn/inc/
inc/ewn/ewn/ewn/wxwugrap
hs/inc/
n
---bot.167.114.159.0 - 09-05-2021 20:52 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/ewn/
n
---bot.207.46.13.0 - 09-05-2021 20:48 ?p=wsStartPage&lang=nl
n
---bot.204.12.197.0 - 09-05-2021 19:32 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/inc/i
nc/inc/
n
---bot.192.99.14.0 - 09-05-2021 18:52 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/wxwugraphs/inc/e
wn/
n
---bot.207.46.13.0 - 09-05-2021 18:13 ?p=34&lang=nl
n
---bot.207.46.13.0 - 09-05-2021 17:54 ?p=wsPrecipRadarNo&lang=
nl
n
---bot.2a01:4f8:190:51c2::2...0 - 09-05-2021 16:33 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/wxwugraphs/inc/e
wn/
n
---bot.207.46.13.0 - 09-05-2021 12:39 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---bot.192.151.157.0 - 09-05-2021 12:32 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/inc/w
xwugraphs/
n
---guest92.118.160.0 - 09-05-2021 12:32
n
---bot.207.46.13.0 - 09-05-2021 12:27 ?p=wsPrecipRadar&lang=nl
n
---bot/20.191.45.0 - 09-05-2021 11:29
n
---bot.207.46.13.0 - 09-05-2021 09:52 /javascripts/ajax.js
n
---bot.62.138.2.0 - 09-05-2021 08:06 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/inc/wxwugraphs/i
nc/ewn/forecast_2016.php
?lang=nl/
n
---bot/5.45.207.0 - 09-05-2021 06:20
n
---guest212.227.210.0 - 09-05-2021 05:50
n
---bot.69.30.226.0 - 09-05-2021 05:26 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/ewn/inc/wxwugraphs/
n
---guest198.71.55.0 - 09-05-2021 03:33
n
---guest199.187.126.0 - 09-05-2021 03:33
n
---bot.192.99.160.0 - 09-05-2021 02:39 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/inc/wxwugraphs/i
nc/ewn/stations.php?lang
=nl/
n
---bot.173.249.2.0 - 09-05-2021 00:35 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/ewn/i
nc/inc/
n
---bot.167.114.103.0 - 08-05-2021 23:16 /inc/wxwugraphs/ewn/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/wxwug
raphs/WUG-tabsy.php?lang
=nl
n
---hbot185.191.171.0 - 08-05-2021 23:03 ?lang=nl&p=wsPartners
n
---guest95.96.70.0 - 08-05-2021 22:48 ?p=wsStartPage
n
---hbot185.191.171.0 - 08-05-2021 22:00 ?default&lang=nl
n
---googlebot66.249.75.0 - 08-05-2021 20:29 ?p=wsStartPage
n
---bot.2a01:4f8:161:806b::2...0 - 08-05-2021 18:58 /inc/wxwugraphs/ewn/inc/
inc/ewn/ewn/inc/wxwugrap
hs/
n
---bot.2a01:4f8:201:6390::2...0 - 08-05-2021 18:23 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/wxwugraphs/inc/i
nc/inc/
n
---bot.2a01:4f8:162:24d5::2...0 - 08-05-2021 17:45 ?p=links&lang=nl/
n
---hbot185.191.171.0 - 08-05-2021 17:35 ?lang=nl&p=yahooForecast
2
n
---hbot185.191.171.0 - 08-05-2021 16:01 ?lang=nl&p=wsCustomize
n
---bot.2a01:4f8:a0:24dd::2...0 - 08-05-2021 12:05 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/ewn/e
wn/
n
---bot.213.239.216.0 - 08-05-2021 12:04 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/inc/inc/inc/ewn/
n
---bot.92.220.10.0 - 08-05-2021 06:16 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/ewn/ewn/i
nc/
n
---bot.167.86.71.0 - 08-05-2021 05:18 /inc/wxwugraphs/ewn/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/
n
---guest198.71.56.0 - 08-05-2021 03:09
n
---bot.167.114.116.0 - 08-05-2021 02:19 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/inc/wxwugraphs/inc/i
nc/
n
---crawl157.90.182.0 - 08-05-2021 00:09 ?pcSite=Y
n
---bot.2a01:4f8:191:2094::2...0 - 07-05-2021 22:26 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/wxwugraphs/ewn/i
nc/
n
---bot.162.210.196.0 - 07-05-2021 22:15 /inc/wxwugraphs/ewn/inc/
inc/ewn/ewn/inc/wxwugrap
hs/
n
---ebot17.121.114.0 - 07-05-2021 21:21
n
---bot.167.86.85.0 - 07-05-2021 18:30 ?p=links&lang=nl/
n
---hbot185.191.171.0 - 07-05-2021 16:26 ?lang=nl&p=04
n
---bot.2a01:4f8:191:41f1::2...0 - 07-05-2021 15:54 /inc/wxwugraphs/ewn/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/
n
---bot/213.180.203.0 - 07-05-2021 15:18
n
---bot.2a01:4f8:162:44d1::2...0 - 07-05-2021 12:55 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/inc/i
nc/wxwugraphs/WUG-tabsy.
php?lang=nl/
n
---hbot185.191.171.0 - 07-05-2021 12:31 ?lang=nl&p=Earthquakes
n
---googlebot66.249.70.0 - 07-05-2021 12:08
n
---bot.178.150.14.0 - 07-05-2021 11:28 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/ewn/inc/ewn/
n
---bot.95.91.60.0 - 07-05-2021 10:48 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
inc/ewn/inc/wxwugraphs/i
nc/inc/inc/hydronet.php?
width=218/
n
---bot.94.154.239.0 - 07-05-2021 02:59 /inc/inc/wxwugraphs/ewn/
ewn/inc/inc/ewn/inc/
n
---bot.2a01:4f8:162:30e2::2...0 - 07-05-2021 02:25 /inc/wxwugraphs/ewn/ewn/
ewn/wxwugraphs/inc/hydro
net.php
n
---hbot185.191.171.0 - 07-05-2021 02:20 ?lang=nl&p=sitemap
n
---bot.167.114.209.0 - 07-05-2021 02:10 ?p=31&lang=nl/
n
---hbot85.208.98.0 - 07-05-2021 01:28 ?lang=fr&p=wsPartners&wp
=CW
n
---hbot85.208.98.0 - 07-05-2021 01:28 ?lang=nl&p=wsPartners&wp
=CW
n
---hbot85.208.98.0 - 07-05-2021 01:28 ?lang=fr&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.0 - 07-05-2021 01:28 ?lang=en&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.0 - 07-05-2021 01:28 ?lang=en&p=wsPartners&wp
=CW
n

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
consoleWD

Weercomputer
Raspberry

Webleverancier
Stef van Bakel koeltechniek

Davis VP2

consoleWD

Raspberry

Stef van Bakel koeltechniek